23.06. Søndagsdykk

Dykkested: Høvikskjær Temp. luft.: 20°C Temp. overflate: 16°C Temp. bunn: 8°C Sikt: Middels Vær: Stille og fint Mange «bobler» i vannet som gjorde sikten middels bra også under termosjiktet. Så blåstål, rødnebb, lyr, paddetorsk, krinakrabber, mange gylter og kutlinger. Cadlina laevis og eggleggende korallsnegl.

26.05. Søndagsdykk

Dato: 26.05.2019 Sted: Selskjærsbukta Temp. luft.: 12°C Temp. overflate: 11°C Temp. bunn: 5°C Sikt: Ok Vær: Nordavind, fint utover dagen Frisk bris nordfra, vi fant ly ganske langt inn i Selskjærsbukta. Variert terreng. Gytende kutlinger, en liten fløyfisk, Cadlina laevis, Limacia clavigera, smørsnegl, stripet frynsesnegl.