Referat styremøte 04/18

Til publisering for våre medlemmer.

Styremøte ble avholdt på Skype kl 21 22. oktober 2018. Alle av styremedlemmene og en båtfører var til stede.

Her er noe av det som ble tatt opp:

Saksliste
1. Dagsorden

– Godkjent

2. Referater

– Referat 03/2018 er godkjent og legges på web

3. Status drift

Medlemmer

– 37 medlemmer har betalt. Ett nytt medlem siden sist.

Økonomi:

– Siden forrige styremøte har vi fått Grasrotandel og solgt

ett årskort

– Venter regning for båtplass Drøbak (hvis vi får)

– Det ligger an til et overskudd på ca 20 000

Klubbturer og turrapporter:

11 turer gjennomført siden sist, en av dem med to dykk

– Onsdag 29/8 avlyst pga ingen båtfører

– Onsdag 5/9 avlyst pga ingen påmeldte

– Søndag 14/10 avlyst pga ingen påmeldte

– Totalt 261 dykk nå, mot 196 i 2017 og 169 i 2016

Aktiviteter:

– Interesse for tur til Sørlandet luftes

– Diversnight 3. november. Samme opplegg som i fjor med OSDK. To dykk og innom Gylte

Båt og båtførere:

– Vedlikeholdsliste. Er punktene gjort for september og oktober?

– Batteri termometer bør byttes (AAA)

– Sinkanoder på propell og flyndre er byttet

– Vanntett sekk til flytevest er innkjøpt og ligger ved vestene i båten

– Vi må ordne vinterplass i Drøbak

– Pakkboks ser ut til å være ok

– Båten er ca ⅔ ferdig børstet under

– Anders har ansvar for utsending av turmail og oppdatere kalender i oktober og november.Kjell Adel overtar i desember. Legger også ut arrangementer på Facebook.

4. Markedsføring

– Hjemmeside fungerer bra.

For å unngå å komme inn under Sjøsikkerhetsloven iverksettes inntil videre:

– Ta bort priser for ikke dykkere

– Forandre tekster som inneholder ikke medlemmer

– Fjerne gratis prøvedykk fra nettsidene

– Vi følger med på hva som skjer fremover hos Sjøfartsdirektoratet og tar saken opp på ny når det foreligger ny informasjon

5. HMS

– Revidert IKH versjon 15 må skrives ut og legges i båten

– Sikkerhetsdag en søndag Jonas er med

– Vi må gå gjennom IKH på neste møte. Den enkelte leser gjennom på forhånd.

6. Eventuelt
7. Neste Møte

– Mandag 3. desember kl 21 nettmøte på Skype. Finn Tore ringer opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *