Bli med på dykking i Oslofjorden

Faste klubbdykk hver onsdag og 2. og 4. søndag i måneden. Følg med i Aktivitetskalendern.