Referat fra styremøte 04/2017

Til publisering for våre medlemmer.

Styremøte ble avholdt på Skype kl 17 10. oktober. Alle styremedlemmene var til stede.

Her er noe av det som ble tatt opp:

Saksliste
1. Dagsorden

– Dagsorden ble godkjent

2. Referater

– Referat 03/2017 er godkjent og legges på web

3. Status drift

Medlemmer

– 33 betalt, samme som sist

Økonomi.

– Sparekonto med 1,1% rente i Easybank opprettes.

– Vi må endre vedtekter for å klargjøre hvem som har signatur

Klubbturer og turrapporter:

– 184 gjennomførte dykk i år, 48 siden sist møte. Det var 161 på samme tid i 2016 og 204 i 2015.

Sende dykkestatistikk for oppdatering av nettside

– 6. september  ingen påmeldt

-13. september avlyst ingen båtfører

Aktiviteter:

Divernight 4. november. Finn Tore og Helge tar ansvar.

Båt og båtførere:

– Båtfører bemanning fremover kan bli problematisk

  • – Vi har reforhandlet pris på båtforsikring og sparer kr 5800.

– Båten er flyttet til  midlertidig plass i Fagerstrand Båtforening 27. september plass M041. Ny plass M007 lenger inn er ledig nå.

– Gummimuffe for kjølevann til eksosbend var sprekt og er byttet. Må se på eksosbend og kjøpe gummimuffe og ha i reserve. Det må kjøpes frostvæske og fylles opp. Gummimuffe ble byttet vår 2012 sammen med eksosbend.

– Dykke for havnesjefen Fagerstrand

-Drøbak Båtforening må kontaktes for vinterplass

– Tore Vidar er ennå ikke klar som båtfører

– Geir har ansvar for utsending av turmail, oppdatere kalender og Facebook ut november.

4. Markedsføring

– Hjemmesider:

Alle dykkesteder er lagt inn, noen som mangler?

Si opp Interhost

Slettet videresending fra post@sjotrollet.no til gmail

Gamle bilder og artikler fra tidligere nettside ligger i Google Disk

– Facebook

Vi forsøker med at turmailansvarlig også oppdaterer Facebook med hendelse og endrer overskrift i kalender.

-Tilgang til kompressor i hos Vidar Hindbjørgmo i Drøbak. Er snart klar til bruk. Info til medlemmer når den er klar.

  • -Det er laget bruksanvisning og mal for utsending av turmail og sendt til båtførerne

– Ideer fra Årsmøte

Følgende ble nevnt og vil bli jobbet videre med:

Stressfri dykkeklubb

God plass på båten

Annonserte turmål

Ekstraturer søndager legges inn i båtførerliste

Tur til trykkammeret på Ullevål

5. HMS

– Sikkerhetsdag 2017 gjennomført 8. oktober

– Oppdatere oppslag med nødprosedyrer ombord om sikkerhet

-Revidert IKH versjon 15 datert 7. september er godkjent av styret. Sendes til medlemmer for kommentar med frist.

– Ansvarsforsikring på båten ble diskutert. Båten har ikke ansvarsforsikring noe som ikke er pålagt eller vanlig på sjøen. Følgende tekst legges inn i IKH som en klargjøring:

Dersom en båtfører blir gjort erstatningspliktig i forbindelse med oppdrag for klubben, og skaden ikke er gjort med forsett, vil klubben ta over ansvaret så langt som mulig.

6. Eventuelt

– Dato for årsmøte 3. mars

– Innkalling i desember

– Vedtektsendringer: hvem skal ha signatur i styret

– Klubbens fremtid- styret skisserer muligheter på årsmøtet.

7. Neste Møte

– 12/12 kl 21 på Skype

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *