Referat fra styremøte 01/2018

Til publisering for våre medlemmer.

Styremøte ble avholdt på jobb hos Knut kl 18 10. april 2018. Fire av styremedlemmene var til stede.

Her er noe av det som ble tatt opp:

Saksliste
1. Dagsorden

– Det forelå ingen dagsorden for møtet. Det vil foreligge dagsorden som tidligere til neste møte

2. Referater

– Referat 06/2017 er godkjent og legges på web

3. Status drift

Medlemmer

– 30 medlemmer har betalt. 6 ikke betalt.

Økonomi.

– Regning (kontingent) fra Drøbak båtforening har havnet i spam hos Turid. Betales nå.

Klubbturer og turrapporter:

– 117 gjennomførte dykk i år. Det var 50 på samme tid i 2017 og 42 i 2016.

– 7. februar landdykk Gylte

– 28. februar ingen påmeldte

– ekstraturer 30. mars og 1. april

Intet spesielt å nevne fra turrapportene

Vi har dekket opp med båtførere for april

Aktiviteter:

– Gjennomført to ekstraturer i påsken, begge med to dykk. Langfredag var det langtur til Langøya ved Holmestrand.

Båt og båtførere:

– Motordugnad tas 14. april før båten flyttes til Fagerstrand, ble sist gjort i april 2016. Tre fra båtgruppa deltar.

– Vedlikeholdsliste, har vært litt sporadisk siden januar

– Dieselvarmer hadde startproblemer 8. april, fikset løs ledning.

– Stilt timere og pumpet vann kjølsvin, etterfylt fett aksel, fylt diesel

– Finn Tore har ansvar for utsending av turmail og oppdatere kalender i april og mai. Legger også ut arrangementer på Facebook.

4. Markedsføring

– Hjemmeside fungerer bra. Er oppdatert med IKH og årsmøtedokumenter

– Adressefelt i innmeldingsskjema rettet opp. Sjekket at videresending til kasserer fungerer.

– Har brukt Facebook aktivt siden sist møte.

Viser til e-post datert 6. april fra Kjell Adel ang. definisjon næringsvirksomhet med gjestedykkere. Skipskontrolloven og forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer er gjeldende dersom vi driver næringsvirksomhet. Betalende gjestedykkere vil kunne utløse omfattende sertifisering og utstyr i båt og sertifikater og krav om sikkerhetskurs for alle båtførere.

Tiltak ble diskutert: Ikke tillate mer enn et prøvedykk så må man bli medlem. Avskaffe enkeltturer gjest. Utredes videre. Helge undersøker med NDF via Glade Frosker og Kjell Adel via Arendal Undervannsklubb hvordan de velger å praktisere det.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-24-1400

http://www.ndf.no/getfile.php/1877/Protokoll%20FS-m%F8te%203-15.pdf

http://www.ndf.no/?articleid=1071

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-02-16-9

-Tilgang til kompressor i hos Vidar Hindbjørgmo i Drøbak. Info til medlemmer med tlf og adresse sendt 9. februar

5. HMS

– Revidert IKH versjon 15 datert 3. mars er oppdatert på nettside.

6. Eventuelt– Alle årsmøtedokumenter er lagret i Googledisk inkl regnskap, og sendt til medlemmene.

– Sende ut medlemsliste  på e-post

– Kasserer har fått tilgang til medlemsdatabase

– Brønnøysund må oppdateres med nytt styre.

– Kasserer får tilgang til kontoer når brreg er oppdatert

7. Neste Møte

– Mandag 28. mai kl 21 nettmøte på Skype.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *