Referat fra styremøte 02/2018

Til publisering for våre medlemmer.

Styremøte ble avholdt på Skype kl 21 28. mai 2018. Alle av styremedlemmene og en båtfører var til stede.

Her er noe av det som ble tatt opp:

Saksliste
1. Dagsorden

– Godkjent, innkalling må også sendes til båtførere

2. Referater

– Referat 01/2018 er godkjent og legges på web

3. Status drift

Medlemmer

– 30 medlemmer har betalt. 6 ikke betalt, samme som sist. Sende purring ev. sletting ved utgangen av juli.

Økonomi:

– Kasserer har ennå ikke fått tilgang til kontoer. Fullmaktsskjema for overføring av tilgang til kontoer ble sendt 09.05, purret 27.05. Ikke mottatt respons ennå.

– Siden forrige styremøte har vi mottatt Grasrotandel

– Finn Tore skal ha refundert for to dieselfyllinger og båtførerdugnad

– Det er solgt et klippekort

– Brønnøysundregisteret er oppdatert med nytt styre og ny signaturrett, godkjent 24.04

Klubbturer og turrapporter:

8 turer gjennomført siden sist, alle med bare ett dykk

– Onsdag 18/4 avlyst pga ingen påmeldte

– Onsdag 16/5 avlyst pga ingen påmeldte

– Totalt 147 dykk pr 27.05.2018 (mot 76 pr 28.05.2017 og 66 pr 25.05.2016)

– Nye tollegafler etter at jolla kantret 02.05

– Måkejager løsnet 13.05

Sett må settes opp båtførerliste for juni, vi hadde båtfører til alle turer i mai.

Det kjøpes inn sekk på Biltema for å oppbevare en svømmevest under jolla som brukes til jolleturene på Fagerstrand

Aktiviteter:

Båt og båtførere:

– Motordugnad gjennomført 14. april. Tre fra båtgruppa deltok.

– Vedlikeholdsliste må gjennomføres som planlagt.

– Epoxylim til måkejager

– Jonas starter opp opplæring som båtfører.

– Svein har ansvar for utsending av turmail og oppdatere kalender i juni og juli. Helge overtar i august. Legger også ut arrangementer på Facebook.

4. Markedsføring

– Hjemmeside fungerer bra. Må rette opp kontaktperson/kasserer

– Kameralink i Drøbak må byttes

Viser til e-post datert 6. april fra Kjell Adel ang. definisjon næringsvirksomhet med gjestedykkere. Skipskontrolloven og forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer er gjeldende dersom vi driver næringsvirksomhet. Betalende gjestedykkere vil kunne utløse omfattende sertifisering og utstyr i båt og sertifikater og krav om sikkerhetskurs for alle båtførere.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-24-1400

http://www.ndf.no/getfile.php/1877/Protokoll%20FS-m%F8te%203-15.pdf

http://www.ndf.no/?articleid=1071

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-02-16-9

Vi antar at dette ikke gjelder oss da økonomisk motiv ikke er avgjørende for oss.

Båten kan ikke leies ut med båtfører. Dette må fjernes fra web og IKH. Båten skal kun brukes til klubbturer og ekstraturer for medlemmer.

5. HMS

– Revidert IKH versjon 15 må skrives ut og legges i båten

– Sikkerhetsdag ble sist gjennomført 8. okt. 2017. Gjøres til høsten igjen.

– Ekstratur med polakker ble avlyst da det ble klart at de ville dykke til 70 m

– Det kom opp spørsmål om teknisk dykking i klubben. Dette må foregå på ekstraturer som annonseres til alle. IKH og retningslinjer må endres. Det jobbes videre før dette kan gjennomføres.

6. Eventuelt
7. Neste Møte

– Mandag 20. august kl 21 nettmøte på Skype.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *