Referat fra styremøte 06/2017

Til publisering for våre medlemmer.

Styremøte ble avholdt på Skype kl 21 6. februar 2018. Alle styremedlemmene var til stede.

Her er noe av det som ble tatt opp:

Saksliste
1. Dagsorden

– Dagsorden ble godkjent

2. Referater

– Referat 05/2017 er godkjent og legges på web

3. Status drift

Medlemmer

– 36 medlemmer, hvorav to nye. Sendt ut til to til som ikke har betalt ennå.

– 25 medlemmer betalt for 2018 (22 voksne og 3 “junior/unge”)

Økonomi.

– Har mottatt betaling for tre årsdykkekort

– Mottatt grasrotandel kr 5 600

Klubbturer og turrapporter:

– 43 gjennomførte dykk i år. Det var 21 på samme tid i 2017 og 16 i 2016.

– 265 dykk i hele 2017

– Ingen avlyste turer siden sist møte

– Ett landdykk på Gylte

– Ekstratur 30/12, 20/1 og 4/2

Intet spesielt å nevne fra turrapportene

Vi har dekket opp med båtførere for februar

Aktiviteter:

– Gjennomført tre ekstraturer

– Det tas kanskje initiativ til dykking i påsken

Båt og båtførere:

– Motordugnad tas tentativt i april før båten flyttes til Fagerstrand, ble sist gjort i april 2016

– Batteri nitroxanalysator og jording ror er ordnet

– Vedlikeholdsliste, stort sett gjort alle punktene for januar

– Det sendes mail til båtførerne for eventuelt å ta ikke aktive båtførere bort fra lista. Gjøres i utgangspunktet når man har vært inaktiv i ett år.

– Kjell Adel har ansvar for utsending av turmail og oppdatere kalender i februar og mars.

– Vi svarer på melding fra Drøbak båtforening ang midlertidig vinterplass og at vi kan dykke i havnen i forbindelse med at vi har båten der om vinteren. Turid oversender regnr båt.

4. Markedsføring

– Hjemmeside fungerer ok, link IKH må rettes opp.

– Rette opp adressefelt i innmeldingsskjema og videresending til kasserer

– Har brukt Facebook aktivt siden sist med tur arr. Har gitt resultat i flere deltagere og nye medlemmer.

– Vi fortsetter en periode med å annonsere både på Facebook og epost.

-Tilgang til kompressor i hos Vidar Hindbjørgmo i Drøbak. Info til medlemmer med tlf og adresse.

– Ideer fra Årsmøte 2017

Følgende ble nevnt og vil bli jobbet videre med:

Stressfri dykkeklubb

God plass på båten

Annonserte turmål

Ekstraturer søndager legges inn i båtførerliste

Tur til trykkammeret på Ullevål

5. HMS

-Revidert IKH versjon 15 datert 12. desember er godkjent av styret etter tillegg om ansvarsforhold båtfører med tekst fra referat 04/17 Sendes til medlemmer for kommentar med frist.

– Rette opp skrivefeil i §5 revisorer til revisor

Vedtektsendringer:

– “Leder og kasserer har signaturrett for klubben i felleskap” foreslås for årsmøtet

6. EventueltÅrsmøte

– 3. mars kl 17 i Oslo Filharmoniens øvingslokaler

– Middag på Gagnam kl 19. Bestille bord til 10 pers

– Knut kan låne projector og tar også med PC

– Valgkomiteen må finne kasserer

– Turid kopierer regnskap og årsberetning

– Kaffe til årsmøtet

– Vedtektsendringer: leder og kasserer skal ha signaturrett i felleskap

– Klubbens fremtid- kommer som et punkt i årsberetningen. Eventuell samtale etter årsmøtet.

Båtførerliste på Googledisk med link til medlemmer så medlemmene kan planlegge. Man kan legge inn varsel ved endringer.

7. Neste Møte

– Planlegges av nytt styre etter årsmøtet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *