28.04. Søndagsdykk

Sted: Selskjærsbukta NØ
Temp. luft.: 20°C
Temp. overflate: 10°C
Temp. bunn: 4°C
Sikt: Noe grums hele veien
Vær: Oppklarning til nydelig

Sikten så bra ut i overflata, men det var partikler helt ned til 30 meter. Litt færre under 18 m. Nytt sted for meg, ved stranda nesten ute ved lykta. Mye liv i form av hydroider, svamper, sjøpung, dødmannshånd og makroalger. Så en flyndre, bergnebb og noen kutlinger også. Brun busksnegl, brun og stripet frynsesnegl, Cadlina laevis, smørsnegl, stor sjøhare, Limacia clavigera. Fin skjellsandbunn, ikke mudder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *