Båtførere

Kjell Adel Lundstrøm
Mobil: 906 49 320


Finn Tore Johansen
Mobil: 900 86 192


Svein Myhre
Mobil: 916 08 765


Helge Steffensen
Mobil: 474 57 893


Erlend Bergh Andersen
Mobil: 932 41 067