Styret 2022

Leder
Erlend Bergh Andersen
Mobil: 932 41 067


Nestleder
Tom Olstad
Mobil: 996 25 685


Kasserer
Finn Tore Johansen
Mobil: 900 86 192


Sekretær
Knut Rudi
Mobil: 980 62 412


Styremedlem
Svein Myhre
Mobil: 916 08 765