IK-håndbok

Internkontrollhåndboken (tidligere kalt HMS plan) for Sjøtrollet Dykkerklubb revideres årlig. Den gjeldende versjon 16 er datert 29.12.2019 og har følgende innhold:

1. Formål
2. Organisering
3. Oppgavebeskrivelse for styreverv i klubben
4. Klubbens vedtekter
5 Oppdatering av HMS og internkontrollrutiner
6. Risikovurdering
7. Lover og forskrifter
8. Dokumentasjon
9. Regler for organisert dykking i klubbens regi
10. Regler for bruk av klubbutstyr
11. Priser
12. Dugnad og kompensasjon av dugnadsinnsats
13. Avvik fra krav
14. Vedlegg 1 Klubblogg
15. Vedlegg 2 Huskeliste for båtbriefing og dykkebriefing
16. Vedlegg 3 Rutinemessige sjekkpunkter for Sjøtrollet

IKH versjon 16 – 2019-12-29