Båten

Sjøtrollet Dykkerklubb er den stolte eier av «Sjøtrollet», en 30 fots ombygd livbåt med plass til tolv passasjerer der ti er dykkere med fullt utstyr.

Båten er tre meter bred, veier ca fem tonn, og på det dypeste stikker den om lag én meter dypt. Den har en dieselmotor på 115 hestekrefter og en marsjfart på 6-7 knop.

Om bord er båten utstyrt med GPS/kartplotter, ekkolodd, O2-koffert, tolv redningsvester, O2-analysator til bruk for Nitrox-dykking, stormkjøkken og toalett. Den har også en termostatstyrt dieselbrenner som holder styrhuset behagelig varmt på kalde dager. Denne er særlig god å ha om vinteren, ikke minst når vi kommer opp etter kalde dykk. På dekket foran har vi sittebenker og en flaskebrønn der vi oppbevarer enkeltflasker. Dobbeltsett og rebreathere kan festes til båtrekken. Når det er mange dykkere ombord, kan noe av utstyret oppbevares på taket, der vi også har vår behagelige dykkestige som gjør det enkelt å komme opp av vannet etter endt dykk. Taket benyttes også som solterrasse.

Båten settes normalt på land en uke hvert annet år for påføring av nytt bunnstoff og gjennomføring av generelt vedlikehold. Utenom dette har klubbens båtførere en årlig «minidugnad» med skifte av olje og ettersyn av motor. Mindre vedlikehold og forbedringer gjøres i tillegg ved behov.

Sjøtrollet ble bygd i 1983. Skroget er laget av svært solid glassfiberarmert polyester, mens styrhuset er av aluminium. Styrhuset var ikke montert på båten opprinnelig, men ble laget på et senere tidspunkt hos Autogen på Grünerløkka. Båten tilhørte tidligere firmaet Dykkersport under navnet «Knalldykk». Dykkersport brukte hovedsaklig båten i Tjøme-området. Den ble så kjøpt av Sjøtrollet Dykkerklubb sammen med Norges Dykkerhøyskole i 1991.

Sommeren 1999 gjennomgikk båten en omfattende oppussing og ombygging. Det startet med motortrøbbel i febuar 1998 som viste seg å være sprekk i en sylinder. Det endte etterhvert med ny motor, ny girkasse, mellomaksel, trustelager og propell, samt omfattende ombygging av kjøl bak og dørk/benker foran. Det ble også montert en varmeveksler som tar varme fra motorens kjølevann når motoren går. I forbindelse med denne ombyggingen ble Norges Dykkerhøyskole sin andel i båten kjøpt av klubben. Klubben har siden det vært eneste eier.

Vinteren 2006 ble det oppdaget blærer i skroget under vannlinjen. Blærene viste seg dessverre å være plastpest, og det var nødvendig med en omfattende renovering av skroget. Båten ble satt på land i mai 2007. Hele skroget under vannlinjen ble sandblåst og gått over med pussemaskin. Etter mange uker med vekselvis vasking og tørking ble skroget møysommelig bygd opp igjen. Båten var først på vannet igjen 29. oktober.

På en dykketur i mars 2009 ble det dramatisk da det oppstod brann i styrhuset. Heldigvis klarte vi å slukke brannen, men mesteparten av inventaret i styrhuset ble ødelagt. Båten ble igjen satt på land for reparasjon og styrhuset fikk nye paneler på vegg og tak innvendig. Mye av det elektriske ble byttet, vi fikk nytt toalett og det ble montert en ny termostatstyrt dieselvarmer til erstatning for den gamle varmeovnen.

I mai 2011 gikk båten på grunn og måtte på land to uker for å reparere skadene på kjølen og flyndra. Skroget fikk også et lag med bunnstoff i forbindelse med dette. Kort tid etter, under en familietur i august 2011, ble båten kastet på land av bølgene fra Kiel-fergen og det ble en ny periode på land med nye skader som måtte repareres.

I 2013 ble blant annet dekksbordene og benkene ute skiftet ut på den planlagte dugnaden.

Se bilder fra dugnadene i 2017, 2019, 2021 og 2023.

I januar 2024 tok vi båten på land etter at kranen til bunnventilen gikk i stykker. Dette skjedde mens vi undersøkte problemer med rust og skum i kjølevannet, og endte med en større motorjobb med bytte av toppakning.

Vi er stolte over at båten holdes i god stand og fortsatt er den mest behagelige dykkebåten i regulær drift i Oslo-området.

Fra dugnaden i 2013 da dekksbord og benker ble skiftet ut