Referat styremøte 06/18

Til publisering for våre medlemmer.

Styremøte ble avholdt på Skype kl 21 21. januar 2019. Alle av styremedlemmene og en båtfører var til stede.

Her er noe av det som ble tatt opp:

Saksliste
1. Dagsorden – Godkjent
2. Referater – Referat 05/2018 er godkjent og legges på web
3. Status drift
Medlemmer
– 18 medlemmer har betalt, 25 ved fristens utløp i 2018
– Medlemsdatabase migrert fra Filemaker til MySQL, tilgjengelig på innlogget område med historie tilbake til 1996.
– Tilgang database for Helge rettet opp
Økonomi:
– Regnskapet for 2018 er ferdig revidert og ble sendt ut til styret 10.01.
– Det har kommet inn Grasrotandel siden sist i tillegg til kontingenter
– Grasrotandel er nå økt fra 5 til 7% av spilleinnsats

Klubbturer og turrapporter:
– 11 turer gjennomført siden sist styremøte
– Ekstratur 18/12 og 20/1
– Onsdag 16/1 ingen påmeldte
– Totalt 320 dykk i 2018, mot 265 i 2017
– 16 dykk i 2019 mot 19 i 2018
– IKT versjon 15 lagt i båten
Aktiviteter:
– Tur til Langøya ved Holmestrand og Jeløya i forbindelse med påske luftes

Båt og båtførere:
– Vedlikeholdsliste er ajour?
– Det kjøpes inn nytt 6 kg pulverapparat
– Vi satser på 1 ½ år intervall på motorservice, sist gjort i april 2018
– Finn Tore sender ut turmail i februar og mars. Legger også ut arrangementer på Facebook
4. Markedsføring
– Hjemmeside er oppdatert
– Vi følger med på hva som skjer fremover hos Sjøfartsdirektoratet og tar eventuelt saken opp på ny når høringsfristen er ute og ny informasjon foreligger.
– Interhost har sendt regning til Turid. Vi har mottatt kreditnota og saken er ute av verden.
5. HMS
– IKH versjon 15 er lagt i båten
– Sikkerhetsgjennomgang søndag 13.01. Brannslokningsapparat må byttes.
– Priser i IKH må oppdateres. En revisjon foretas av det nye styret
– Forslag til årsmøtet: Det tillates teknisk dykking til max 60 meter som ekstraturer. Båtfører skal være sertifisert til aktuell dybde. Det skal sendes ut infomail til alle ekstraturer. Punkter som gjelder ved teknisk dykking implementeres i IKH

6. Årsmøte
– Årsmøte 9. februar kl 17:30 i Oslo Filharmoniens øvingslokaler
– Middagen blir på Gagnam som i fjor. Bestille til 12 pers
– Frist for utsending av påminnelse om årsmøte med saksliste
– Knut tar med projector. Oppfordre medlemmer til å ta med bilder/film/historisk materiale.
– Regnskap og årsberetning vises elektronisk
– Årsberetning ble gjennomgått
– Valgkomite består av Svein Myhre og Anders Kleve Svela
– Det skal velges: leder (1 år ), Nestleder (2 år) ble valgt for 1 år i 2018, Sekretær (2 år). Det står feil i referat fra årsmøtet.
7. Neste Møte– Avtales av det nye styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *