Referat styremøte 05/18

Til publisering for våre medlemmer.

Styremøte ble avholdt på Skype kl 21 3. desember 2018. Alle av styremedlemmene og en båtfører var til stede.

Her er noe av det som ble tatt opp:

Saksliste
1. Dagsorden – Godkjent
2. Referater – Referat 04/2018 er godkjent og legges på web
3. Status drift 

Medlemmer
– 37 medlemmer har fortsatt betalt, hvorav 18 har vært aktive i 2018

Økonomi:
– Siden forrige styremøte har vi betalt båtplass Drøbak, en dieselfylling og kvitteringer fra Kjell Adel på sinkanode, pakksekk og oljeoppsuger- Ligger an til overskudd på ca 18000 i 2018- Husk å overføre pølseoverskudd innen årsskiftet

Klubbturer og turrapporter:
– 8 turer gjennomført siden sist, en av dem med to dykk
– Ekstratur lørdag 3/11 med Diversnight som andredykk
– Båten flyttet til Drøbak lørdag 10/11. Takk til Svein og Finn Tore!
– Onsdag 14/11 avlyst pga ingen påmeldte- Onsdag 21/11 avlyst pga ingen påmeldte
– Totalt 294 dykk nå, mot 235 i 2017

Aktiviteter:
– Interesse for tur til Sørlandet luftes

Båt og båtførere:
– Vedlikeholdsliste er ajour og oppdatert for oktober
– Batteri termometer er byttet
– Båten er ferdig børstet under.
– Kjell Adel sender ut turmail i desember og januar. Legger også ut arrangementer på Facebook
– Pakkboks ser ut til å være ok, ferskvannslekkasje fra et annet sted?
4. Markedsføring
– Hjemmeside er oppdatert og priser for ikkemedlemmer, tekst som inneholder ikke medlemmer og gratis prøvedykk er fjernet.
– Vi følger med på hva som skjer fremover hos Sjøfartsdirektoratet og tar saken opp på ny når det foreligger ny informasjon
– Interhost har sendt regning til Turid. Hosting er flyttet til Unoeuro som vi skal betale til. Finn Tore settes på saken
5. HMS
– Revidert IKH versjon 15 må skrives ut og legges i båten
– Sikkerhetsdag en søndag Jonas er med
– Vi må gå gjennom IKH på neste møte. Den enkelte leser gjennom på forhånd. Sendes påminnelse før neste møte.
– Priser i IKH må oppdateres
6. Eventuelt
– Årsmøte 9. februar kl 17:30 i Oslo Filharmoniens øvingslokaler
– Frist for innsending av forslag 12/1. Sende ut mail om årsmøte i desember.
– Valgkomite består av Svein Myhre og Anders Kleve Svela
– Det skal velges: leder (1 år ), Nestleder (2 år) ble valgt for 1 år i 2018, Sekretær (2 år). Det står feil i referat fra årsmøtet.
7. Neste Møte– Mandag 21. januar kl 21 nettmøte på Skype. Finn Tore ringer opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *