Referat styremøte 1/2019


Skype 21:30 -23:00 25/3

Tilstede

Helge Steffensen (leder); Jonas Alexander Pettersen Børud (nestleder); Finn Tore Johansen (kasserer) Knut Rudi  (sekretær); Robin Teien (Styremedlem)

SAKSLISTE

1. Teknisk dykking.

Finn Tore har gjort oppdateringer i IKT med hensyn til dykking etter anerkjente standarder.2. Status drift og aktiviteter
29 medlemmer betalt 2 utmeldt.
13 turer siden sist møte 6 avlyste turer, 1 ekstra tur

58 dykk hittil i 2019. I 2018 var det 86 dykk til samme tid.

Planlegge tur til Holmestrand skjærtorsdag til langfredag. Helge kontakter Holmestrand dykkeklubb på nytt.

Forslag om tur til Håøya i sommer med familie. Gå i land mellom dykk.

OSDK har tur til Potør i kristihimmelfarts helg


3. Markedsføring

Helge markedsført overfor Drammen dykkerklubb.


4. HMS

Internhåndbok oppdateres med oppgaver til styremedlemmer.

5. Dugnad på båten i sommer.

Finne tid når vi skal ha dugnad.

Oppgaver inkluderer vaske, bunnstoff, skrape og rense under. Reparere eventuelle skader.


6. Neste møte

13. mai kl 21:00 på Skype

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *